Priser/Öppettider

Priser

Följande priser gäller för de olika delarna:


Idrottshall                  120 kr/h

Squash/Pingis           60 kr/h

Gym                               30 kr/h

Bowling per bana   120 kr/h


Fagerhultsanställda har halva priset på ordinarie timprislista.


All betalning sker via Matchi.se, med kontantkort.

Öppettider

Öppettider:


Idrottshall                  kl. 7-22 alla dagar

Squash/Pingis           kl. 7-22 alla dagar

Gym                               kl. 7-22 alla dagar

Bowling  är öppen måndag-onsdag udda veckor kl 15-21 samt torsdag -fredag jämna veckor mellan 15-22.2